Najbrže Fakture na Tržištu

Unapredite Vaše poslovanje uz pomoć eFirma sistema za fakturisanje i automatizaciju slanja dokumenata.

Registrujte se i koristite sistem potpuno besplatno prvih 30 dana.

Cloud bazirano rešenje

Nije Vam potrebna nikakva instalacija ili dodatni hardware za korišćenje eFirma rešenja.

Dovoljna je internet konekcija i bilo koji od standardnih pretraživača. Sistem jednako radi na MacOS, Linux ili Windows operativnom sistemu

Vaši podaci su Vam uvek dostupni sa bilo kog računara.

Jednostavno kreiranje dokumenata

Za generisanje nove fakture dovoljna su 4 klika mišem.

 

Vaše fakture mogu automatski nakon generisanja biti poslate Vašem klijentu i Vašem knjigovođi

Automatizujte slanje predračuna i faktura klijentima koji Vam paušalno plaćaju usluge

Kada jednom podesite plansko slanje dokumenta, sistem će u izabranom vremenskom intervalu sam kreirati novu fakturu ili predračun i proslediti ga na zadatu e-mail adresu.

Bez upotrebe šifrarnika i pamćenja klijenata po PIB-u

eFirma sistem koristi podatke o klijentima direktno od Narodne banke Srbije.

🇪🇺 🇺🇸 🇨🇭 🇬🇧 🇳🇴

Definišite vrednost Vašeg proizvoda ili usluge u nekoj od stranih valuta i sistem će prilikom kreiranja fakture izvršiti konverziju po trenutno važećem srednjem kursu NBS

Grafički izveštaji i pregledi naplate potraživanja, klijenata, robe - usluga i ukupno fakturisanih stavki

Funkcionalnosti eFirma sistema

neograničen broj faktura

plansko generisanje i slanje dokumenata

automatsko slanje faktura knjigovođi

fakture u 4 klika

automatsko označavanje nenaplaćenih faktura

jednostavno za korišćenje

vaš logotip na dokumentima

export u .pdf formatu

automatsko slanje dokumenata klijentima

neograničen broj proizvoda - usluga

podaci od Narodne banke Srbije

grafička analiza podataka

definisanje proizvoda ili usluge u stranoj valuti

neograničen broj predračuna

automatska valutna konverzija

neograničen broj klijenata

bez šifrarnika

automatsko obaveštenje knjigovođi o storniranim fakturama

prilagodljiv sadržaj propratne poruke klijentu uz fakturu

integracije PayPal express naloga

fakture i predračuni za strana lica na engleskom jeziku

slanje dokumenata emailom direktno iz aplikacije

Idealno rešenje za male firme, preduzetnike, advokate...

Proverite potpuno besplatno prvih 30 dana

Korišćenje servisa

1.250,00 dinara + PDV mesečno

ili

12.500,00 dinara + PDV jednokratno godišnje

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, sugestija ili Vam je samo potrebna pomoć pri korišćenju eFirma sistema slobodno nas kontaktirajte.

Korisnička uputsva

 
Osnovni pregled
 
Unos novih klijenata
 
Novi proizvod ili usluga
 
Kreiranje nove fakture ilu predračuna
 
Konverzija predračuna u fakturu
 
Brisanje dokumenata
 
Plansko slanje